ตาข่ายกันนก คุณภาพสูง

นอกจากจะป้องกันนกพิราบบินผ่านเข้ามาได้แล้ว ยังป้องกันสัตว์ปีก แมลงขนาดใหญ่ได้ด้วย ตาข่ายกันนก Birdnet ได้ผ่านการทดสอบกับสถานที่จริงและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันนก-ไล่นกได้ 100% (กรณีที่ติดตั้งตามสเป็กและวิธีการที่ถูกต้อง)

การใช้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพและวิธีการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง จะทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันและอายุการใช้งานของตาข่ายสั้นลง งานซ่อมบำรุงบางกรณีเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เพราะตาข่ายกันนกส่วนใหญ่จะติดตั้งบนที่สูงและอาจอยู่นอกอาคาร เช่น คอนโด ตึก ที่ต้องใช้การโรยตัวที่มีความเสี่ยงสูง

เพราะฉะนั้น คุณภาพสินค้าและวิธีการติดตั้งตาข่ายกันนกที่ถูกต้อง จึงเป็นเหตุผลหลักในการเลือกที่สำคัญที่สุด เพื่อให้การติดตั้งตาข่ายกันนกมีประสิทธิภาพในการป้องกันสูงสุดตลอดอายุการใช้งาน

*กรณีที่ต้องการไล่นกพิราบเฉพาะบางจุด สามารถใช้ หนามกันนก แทนได้

ติดตั้งตาข่ายกันนก
ติดตาข่ายกันนกคอนโด
ติดตาข่ายกันนกระเบียงคอนโด
ตาข่ายกันนกพิราบคอนโด
ตาข่ายกันนกคอนโด
ตาข่ายกันนก
บริการไล่นกพิราบ
ตาข่ายกันนก

รุ่น Birdnet