หนามกันนก

หนามกันนก หนามไล่นก รุ่น V และ Pro

ทั้ง 2 รุ่น มีให้เลือกแบบปลายตัด และปลายแหลม ถูกคิดขึ้นมาบนหลักการพื้นฐานที่เรียบง่าย แต่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนามที่ยื่นออกมาจากฐานทั้งความยาวของหนามและองศาความเอียง ถูกพัฒนาขึ้นมาให้เหมาะสมในการไล่นกพิราบโดยเฉพาะ

หนามกันนกของเราได้ผ่านการทดสอบ “กันนกเกาะ” กับสถานที่จริง และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไล่นกได้ 100% (กรณีที่ติดตั้งตามสเป็กและวิธีการที่ถูกต้อง)

การใช้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพและวิธีการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้อุปกรณ์ชำรุดหรือหลุดออกจากพื้นที่ติดตั้งได้ง่าย งานซ่อมบำรุงบางสถานที่เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เพราะหนามกันนกส่วนใหญ่จะติดตั้งบนที่สูง

เพราะฉะนั้น คุณภาพสินค้าและวิธีการติดตั้งหนามกันนกที่ถูกต้อง จึงเป็นเหตุผลหลักในการเลือกที่สำคัญที่สุด เพื่อให้การติดตั้งหนามกันนกมีประสิทธิภาพในการป้องกันสูงสุดตลอดอายุการใช้งาน

*กรณีที่ไม่ต้องการให้นกบินผ่านเข้ามาได้ 100% เช่น ระเบียงคอนโด ช่องว่างใต้หลังคา หรือระหว่างอาคาร ควรเลือกใช้ ตาข่ายกันนก

ติดตั้งหนามกันนก หนามไล่นก กันนกเกาะ
ติดตั้งหนามกันนกบนหลังคาวัดด้วยนั่งร้าน
ติดตั้งหนามกันนก หนามไล่ กันนกเกาะ
ติดตั้งหนามกันนกบนที่สูงด้วยนั่งร้าน
ติดตั้งหนามกันนกบนที่สูงด้วยรถกระเช้า
ติดตั้งหนามกันนก หนามไล่นก กันนกเกาะ
ติดตั้งหนามกันนก หนามไล่นก กันนกเกาะ
หนามกันนก หนามไล่นก กันนกเกาะ

รุ่น V

หนามไล่นกรุ่นนี้ เหมาะกับจุดติดตั้งทั่วไปที่มีขนาดกว้าง ไม่เกิน 12 cm

[ ไม่จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุง อายุการใช้งานยาวนานและคุ้มค่าต่อการลงทุน ]

หนามกันนก หนามไล่นก กันนกเกาะ

รุ่น V Plus

หนามไล่นกรุ่น ปลายแหลม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เหมาะกับจุดติดตั้งทั่วไปที่มีขนาดกว้าง ไม่เกิน 12 cm

[ ไม่จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุง อายุการใช้งานยาวนานและคุ้มค่าต่อการลงทุน ]

หนามกันนก หนามไล่นก กันนกเกาะ ปลายแหลม
หนามกันนก หนามไล่นก กันนกเกาะ

รุ่น Pro

หนามไล่นกรุ่นนี้ เหมาะกับจุดติดตั้งที่มีขนาดกว้าง ไม่เกิน 20 cm

[ ไม่จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุง อายุการใช้งานยาวนานและคุ้มค่าต่อการลงทุน ]

หนามกันนก หนามไล่นก กันนกเกาะ

รุ่น Pro Plus

หนามไล่นกรุ่น ปลายแหลม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เหมาะกับจุดติดตั้งที่มีขนาดกว้าง ไม่เกิน 20 cm

[ ไม่จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุง อายุการใช้งานยาวนานและคุ้มค่าต่อการลงทุน ]